O ASOCIACI

Cítíme potřebu ještě více podpořit Line dance v ČR. Asociace je připravena pro všechny příznivce tohoto tanečního stylu bez rozdílu věku, ať už pro zájemce o krásné hobby nebo pro zájemce o soutěže.

Asociace oficiálně vznikla 1.11.2014 na Czech Open Písek.

Zakládajícími členy asociace jsou:

Tom Dvořák

tanečník, lektor, choreograf

Petr Moravec

tanečník, lektor, choreograf

Libuše Vojteková

vedoucí, lektorka Country Rebels Břeclav

Jiří Pšenčný

vedoucí a manager dětského souboru Lentilky

Jana Říhová

tanečník, lektor, choreograf

Matěj Kučera

tanečník, lektor, choreograf

Lenka Smolíková

tanečníce a vedoucí TCS Louisiana

Cíle asociace:

 • rozvíjet pohybovou výchovu dětí, mládeže, dospělých a seniorů
 • pořádat taneční semináře
 • pořádat vzdělávací semináře
 • pořádat, nebo spolupořádat národní a mezinárodní soutěže
 • spolupracovat s domácími i zahraničními sdruženími podobného typu
 • organizovat volnočasové aktivity
 • vydávat vlastní zpravodaj
 • zpracovávat a vydávat metodické materiály
 • zajišťovat certifikaci lektorů
 • budovat a vést knihovnu školených lektorů s certifikací
 • udržování kontaktů se skupinami a jednotlivci v zahraničí

Stanovy asociace>>