ČLENSTVÍ V CLDA

Členství a jeho výhody:

  • zvýhodněné startovné na akcích a workshopech, které pořádá nebo spolupořádá CLDA
  • zvýhodněné startovné na soutěžích, které pořádá nebo spolupořádá CLDA (např. Czech Open, Mistrovství ČR v Line dance apod.)
  • zvýhodněné startovné na vzdělávacích workshopech National Teachers Association
  • certifikace lektorů LD a vedení knihovny lektorů
  • úspěchy členů CLDA na webu CLDA
  • umístění pravidelné výuky Line dance členů CLDA v záložce Kde tančit LD

Příklad: členský příspěvek do 18 let je 250,- / sleva na Czech Open je pro všechny soutěžící členy CLDA 500,-

Slevy pro členy CLDA naleznete postupně na www.czechlinedance.cz v záložce Czech Open.

Člen (nad 18 let)

Členem se může stát každý po vyplnění přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

Členský příspěvek je 500 Kč na kalendářní rok.

Čekatel (do 18 let)

Čekatelem se může stát každý po vyplnění přihlášky pro čekatele a zaplacení čekatelského příspěvku.

Čekatelský příspěvek je 250 Kč na kalendářní rok.

Vyplněné přihlášky posílejte na e-mail clda@clda.cz nebo je můžete odevzdat výboru CLDA na workshopech nebo poštou na adresu sídla CLDA.

Schvalování nových členů probíhá vždy 1. den v měsíci, poté Vám zašleme členské číslo, které bude zároveň Vaším variabilním symbolem.

Členské příspěvky posílejte na účet CLDA: 3351647002/5500

Slevu na akci může uplatnit pouze předem schválený člen CLDA.